Project Description

EconSol (2000 Series)

این جوهرها زمینه ی خوب و درجه ی بالایی از انباشته شدن دارند. این جوهرها مجراهای تازه ای دارند و می توان از آن ها روی کاغذهای جاذب استفاده کرد. قیمت پایین آنها باعث میشود در جاهای زیادی از جمله چاپ کتاب از آن ها استفاده شود.

ویژگی ها

Full range of Pantone® basic colours
Four colour process set
اطلاعات موجود درجدول طبق تجربه ی بلند بالا و تست های کیفیت انجام شده درج شده است و نتایج به صورت کامل ممکن است تکرار نشود چون شرایط محیطی خارج از کنترل ما است و ممکن است تاثیراتی روی نتایج بگذارد. نکته ی مهم این است که کاربر تمام تلاش خود را بکند تا مطمئن شود که محصولی مطابق با نوع استفاده و هدف خود انتخاب کند.

GlosSol (Spectrum Series)

این سری از محصولات مناسب انواع مختلف کاغذ است، مانند مقوا، کارتون های بسته بندی و کاغذ گلاسه. این جوهرها دارای قابلیت بالایی در همگام سازی با محیط، سرعت خشک شدن خوب، پرنگی و کیفیت بالای چاپ نسبت به محصولات مشابه رقبا است. این محصول همچنین کمترین هدر رفتن جوهر در شروع پروسه ی چاپ را دارد. این سری از جوهرها دارای چسبندگی زیاد با حداقل اسپری به صورت پودری را دارند.

ویژگی ها

Full range of Pantone® basic colours
Four colour process set
اطلاعات موجود درجدول طبق تجربه ی بلند بالا و تست های کیفیت انجام شده درج شده است و نتایج به صورت کامل ممکن است تکرار نشود چون شرایط محیطی خارج از کنترل ما است و ممکن است تاثیراتی روی نتایج بگذارد. نکته ی مهم این است که کاربر تمام تلاش خود را بکند تا مطمئن شود که محصولی مطابق با نوع استفاده و هدف خود انتخاب کند.

RapidSol (5000 Series)

این سری از جوهرها سریع با محیط مطابقت پیدا می کنند که مناسب کاغذهای گلاسه است. این محصولات دارای زمینه ی بسیار خوب و تعادل غلظت خوبی هستند و جزء جوهرهای براق دسته بندی می شوند. برجسته ترین خاصیت آن ها ثبات چسبناکی جوهر در طول پروسه ی چاپ است.

ویژگی ها

Full range of Pantone® basic colours
Four colour process set
اطلاعات موجود درجدول طبق تجربه ی بلند بالا و تست های کیفیت انجام شده درج شده است و نتایج به صورت کامل ممکن است تکرار نشود چون شرایط محیطی خارج از کنترل ما است و ممکن است تاثیراتی روی نتایج بگذارد. نکته ی مهم این است که کاربر تمام تلاش خود را بکند تا مطمئن شود که محصولی مطابق با نوع استفاده و هدف خود انتخاب کند.

SanSol (5500 Series)

این جوهرها مخصوص بسته بندی محصولات غذایی هستند و به همین خاطر خاصیت بی بویی دارند و دارای ثبات بالا، زمینه ی خوب، ضد خش در برابر مالش های ملایم هستند. این محصولات کارایی فوق العاده ای از قدرت رنگ را به نمایش می گذارند. چون در زمان کمی به غلظت متعادلی می رسند، اتلاف نقطه ی شروع پروسه ی چاپ به میزان بالایی کاهش یافته است.

ویژگی ها

Full range of Pantone® basic colours
Four colour process set
اطلاعات موجود درجدول طبق تجربه ی بلند بالا و تست های کیفیت انجام شده درج شده است و نتایج به صورت کامل ممکن است تکرار نشود چون شرایط محیطی خارج از کنترل ما است و ممکن است تاثیراتی روی نتایج بگذارد. نکته ی مهم این است که کاربر تمام تلاش خود را بکند تا مطمئن شود که محصولی مطابق با نوع استفاده و هدف خود انتخاب کند.