Project Description

سری گرمایی

این محصولات مناسب چاپ های اینترنتی است و ممکن است در ورق های براق یا کاغذهایی که از چوب تولید نشده اند استفاده شود. این سری کیفیت رنگ خوبی را عرضه می کند. یکی از مزیت های این محصول پایبندی به کیفیت خوب رنگ در شرایط مختلف است.

سری سرمایی

این محصول درجه ی بالایی از رنگی شدن و قابلیت چاپ با انواع دستگاه های مختلف را به ارمغان می آورد. دارای غلظت خوبی هستند، بنابراین مصرف جوهر را کم می کند. این جوهر بسیار مناسب چاپ بر روی کاغذ هایی که از چوب تهیه نشده اند است و دارای چسبناکی خوب و کیفیت بالا در هر 4 فصل هستند.