Project Description

مرکب افست هیت ست

1ـ شناسنامه:

اسم تجاریمرکب افست هیت ست
موارد مصرفدر چاپ افست براساس خشک کن حرارتی
شرکت تولید کنندهشرکت تولیدی و شیمیایی ایران شرکا با نام برند سولماز

 

2ـ اطلاعات مواد اولیه به کار رفته در ساخت این مرکب ها: رزین های سینتتیکی، روغن های معدنی، روغن های گیاهی که در آنها رنگدانه پخش شده است.

این مرکب تهیه شده از مواد اولیه فوق الذکر دارای موادی نیست که به سلامتی صدمه بزند و در گروه مقررات وضع شده اروپایی 67/548/EEC قرار نمی گیرد.

3ـ شناسنامه موارد ضرر و زیان به سلامتی: محصول نهایی تهیه شده در زیر گروه مقررات و قوانین وضع شده اروپایی 88/379/EEC قرار نمی گیرد .

4ـ در بروز حادثه کمک های اولیه مورد نیاز:

موارد خاصی از مواظبت در مصرف توصیه نشده است و در صورت بروز هر گونه حادثه ای با پزشک مشاوره شود.

 • تنفس: هوای تازه تنفس شود.
 • تماس پوستی: تا حالا گزارشی از صدمات پوستی و حساسیت نشده است.
 • پوست آلوده به مرکب با صابون شسته شود. از حلال ها برای شستشو استفاده نشود.
 • تماس با چشم: لنزهای احتمالی چشم جابجا و شسته شود و چشم ها با صابون سریع شسته شود.
 • در صورت قورت دادن: نباید وادار به استفراغ کرد و به پزشک مراجعه شود.

5ـ مقررات خاموش کردن در صورت آتش سوزی: می توان با گاز کربنیک، با فوم و سایر امکانات به کار گرفته در خاموش کردن آتش.

موارد خاصی توصیه نشده است.

6ـ توصیه های لازم به هنگام بروزحادثه: در تمام مراحل مصرف با مراقبت و دقت بیشتری مصرف شود و موارد بهداشتی مورد نظر قرار گیرد. در صورت آلوده شدن محیط براساس مقررات ایران و با مواد خاک،  خاک اره و ماسه نرم جمع آوری شود. با حلال شسته نشود و شستشوی مواد به فاضلاب هدایت نشود.

7ـ جابجایی در مصرف و انبار: روش خاصی برای جابجایی توصیه نشده است و با ملاحظه و رعایت موارد سلامتی جابجا شود.

8ـ شرایط نگهداری در انبار: در محل مصرف و انبار تهویه هوا تعبیه شود. تنفس زیاد آن نیاز به هوای تازه دارد.

شکل ظاهریبوPhنقطه جوشنقطه ذوبنقطه اشتعال
خمیر رنگیبوی ملایم و مناسبی دارد و ناراحت کننده نیستگزارشی نشده است

بالاتر از 230 درجه سانتیگراد

منفی 12 درجه سانتیگرادبالاتر از 100 درجه سانتیگراد

ویسکوزیتهقابلیت اشتعال و آتش سوزیاشتعال اتوماتیکیخطر انفجارفشار بخاردانسیته نسبیحلالیت در آب
بالاتر از 90 پوآزدر درجه حرارت معمولی امکان ندارد، ولی در درجه حرارت بالای

200 درجه سانتیگراد آتش زا است

گزارش نشده استمحصول قابلیت انفجاری نداردکمتر از یک میلی بار در 20 درجه سانتیگرادتقریباً Kg/L 1

قابل حل نیست

10ـ پایداری و فعالیت واکنشی: تا کنون هیچ گونه گزارشی در مورد تجزیه و واکنش نشده است.

 • از هر گونه مواد اکسید کننده دور نگهداشته شود.
 • محصول جزو مواد تجزیه ای قابل انفجار نیست.

11ـ اطلاعات سمی بودن:

 • تنفس: تنفس آن تاکنون مضر تشخیص داده نشده است
 • قورت دادن محصول: بلعیدن آن توصیه نمی شود
 • تماس با پوست: گزارش منفی ندارد
 • تماس با چشم: توصیه نمی شود و در صورت حادثه سریع شستشو با آب و صابون و مراجعه به پزشک
 • حلال های مورد مصرف: در تهیه این مرکب زیر گروه مقررات مواد سمی تهیه شده در اتحادیه اروپا قرار نمی گیرد.

12ـ اطلاعات محیط زیستی:

هیچ گونه توصیه های محیط زیستی و صدمه خود محصول به محیط زیست گزارش نشده است و اثر آن روی محیط زیست گزارش نشده است.

13ـ اطلاعات معدوم کردن محصول:

محصول نباید وارد فاضلاب شود. ضایعات آن براساس قوانین و مقررات کشوری باید معدوم شود.

14ـ قوانین و مقررات حمل و نقل محصول:

براساس قوانین و مقررات حمل و نقل بین المللی حمل می شود. کمپانی های حمل پس از دریافت اطلاعات ترکیبی کالا، توصیه های لازم را جهت بسته بندی و حمل آن در اختیار قرار می دهند.

15ـ اطلاعات نظام نامه پخش:

لیبل گزاری خود کالا و چگونه کالایی است براساس قوانین EEC که در حمل و نقل لازم است انجام میگیرد، و در آن لیبل گزاری قابل آتش زا بودن، سمی بودن و حساس بودن را با علایم بین المللی مشخص می کنند.

16ـ این اطلاعات براساس مقررات و قوانین حاکم و اطلاعات فنی در حال شرکت تهیه شده است در صورت تغییرات در اطلاعات متعاقباً گزارش خواهد شد.