Project Description

مشخصات فنی مرکب های سیلک روی پارچه

Textile Inks  For Silk Screen

درصد پیگمنتماده غلیظ کننده موجود در رنگنوع رزینویسکوزیته
5%

آکراکنس (Acraconce)

آکریلیک

قابل اندازه گیری نیست و نیوتنی هم نیست

 عامل ثابت کننده رنگ حلال رنگ روش خشک شدن ماندگاری (بو نمی گیرد)
نمک آمونیوم اسید ضعیف استآبتوسط اطو یا بخار آب داغ

آنتی باکتری دارد

  • رنگ آماده چاپ است و نباید موقع مصرف چیز دیگری قاطی کرد.