Project Description

 

مشخصات فنی مرکب چاپ فلکسو و گراور سری CP

مشخصات فنی سری CP به شرح ذیل می باشد:

این سری از مرکب های گراور و فلکسو برای چاپ فرآیند لامیناسیون با رنگ بسیار عالی و قابلیت چاپ بالا و با توان آزاد سازی حلال مناسب که منجر به نتیجه چاپی بسیار خوب روی فیلم چاپی می شود.

آنالیز ویژه

درصد جامددرصد ماده رنگیویسکوزیته
%۳۰ ≤ %۱۲ – ۱۰در C˚ ۲۵ (در استاندارد ۴DIN ) ثانیه ۳۵ – ۳۰
  • پایداری ویسکوزیته و کیفیت در مدت زمان نگهداری بستگی به درجه حرارت انبار و شرایط محیطی انبار دارد اگر محیط انبار مناسب باشد و درب بسته بندی رنگ نیز به همان صورت آب بندی اولیه باشد، مدت نگهداری رنگ بیش از یک سال می باشد.
  • سفارشات ویژه نگهداری و مصرف: معمولاً رنگ های سیال با ویسکوزیته کم در اثر نگهداری توی انبار، مواد سازنده اش براساس نیروی ثقل زمین شکل پیدا می کند یعنی رنگدانه، وارنیش و هر نوع ماده جامد موجود در رنگ نسبت به وزن مخصوص مواد به صورت لایه لایه و منظم قرار می گیرند بنابراین لازم است که قبل از مصرف حتماً به هم زده شود. برای بهترین نتیجه چاپ لازم است که از انیلوکس 400 خط در اینچ یا 150 خط در سانتی مترمربع استفاده شود.

فیلم حاصله بعد از چاپ مرکب روی سطح چاپی قابلیت مچاله کردن، مقاومت چسب «تزا» و چسبندگی روی فیلم را به خوبی دارا می باشد.

لازم به ذکر است سازنده مرکب حتماً باید نوع حلال های کاربردی توی رنگ را مشخص نماید که ساختمان حلالی مرکب های سولماز از ایزو پروپانول – اتانول و ریتارد اتوکسی اتانول یا متوکسی پروپانول تشکیل شده است.